Prídavné materiály a príslušenstvo pre zváranie a spájkovanie

Aktuality

25.10.2016
Nové výrobky v našej ponuke

3 nové výrobky v našej ponuke.

28.01.2015
TTP CRONITEX-to video stojí za pozretie
Jemné zváranie ocele a hliníka strojom TTP.

Katalógy

WELCO
Prídavné zváracie materiály a príslušenstvo pre údržbu, opravy a renovácie.
CRONITEX
Špeciálne zváracie materiály, stroje a príslušenstvo pre opravy a úpravy nástrojov a foriem.

Výberové konanie na miesto obchodno-technického zástupcu

Vyhlásené pre kraj Banská Bystrica a kraj Žilina

Pracovná činnosť autorizovaného OTZ:

-    vo svojom regióne pravidelne navštevuje existujúcich zákazníkov a vyhľadáva nových

-    pôsobí ako odborný poradca pre zváranie v oblasti opráv a renovácii

-    predvádza použitie výrobkov WELCO a CRONITEX

-    vedie obchodné jednania a uzatvára v mene firmy kúpne zmluvy alebo vypracúva cen.ponuky

-    vedie kompletnú administratívu

Naša ponuka pre výkon práce:

-    zaujimavá a perspektívna práca, dobre finančne ohodnotená (v % zo zrealizovaného predaja)

-    Zmluva o obchodnom zastúpení vo svojom regióne

-    dodávky tovaru zákazníkom zaisťuje v plnom rozsahu firma INTERNOVA SK

-    úvodné týždňové školenie a pravidelné odborné školenia  bezplatne

-    kompletné vybavenie zapožičané bezplatne

-    existujúca sieť zákazníkov a 18 ročné skúsenosti z pôsobenia na slovenskom trhu

Naše požiadavky na autorizovaného OTZ:

-    vzdelanie a odborná prax v strojárenskom (prípadne hutníckom) odbore

-    bezpodmienečne požadujeme ovládanie zvárania el.oblúkom, platný zvár.
     preukaz nie je podmienkou

-    bydlisko v uvedenom kraji

-    užívateľské ovládanie PC

-    100% pracovné nasadenie, aktívne a samostatné jednanie

-    Živnostenský list (stačí na sprostredkovanie obchodu)

-    osobné auto na výkon práce

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienku vzdelania, ovládania zvárania a bydliska.

Ak máte záujem o uvedenú prácu pošlite svoj profesný životopis na adresu: mauric@welco.sk